Onze club wil jongeren via sportbeleving aanzetten tot een gezonde levenstijl met een hoog fungehalte.
Dit kan volgens ons perfect in de mountainbikesport die bijzonder geschikt is om kinderen technisch én fysiek te laten ontwikkelen, hen uit te dagen én hen op hun eigen tempo te laten ontdekken tot wat hun talenten kunnen leiden...
Vanuit deze visie richten we ons zowel tot recreanten als tot competitieve wielrenners.


Visie ATB Kempen vzw voor optimale ontwikkeling jeugdrenners

Wat willen we bereiken?

We willen kinderen/jeugd/adolescenten aan zetten tot een gezonde levensstijl door in het kader
van de mountainbikesport:
 - ze te motiveren tot Lifetime sportbeoefening: recreatief/competitief/topsport
 - hun capaciteiten optimaal te helpen ontplooien

Hoe kunnen we dit bereiken?

Door die kinderen/jeugd/adolescenten optimaal te ondersteunen in hun (sportieve) ontplooiing:
- het kind moet centraal staan
- vermijden dat essentiële zaken in de ontwikkeling overgeslaan worden.
- de juiste prikkel op het juiste moment
- alle kansen gaaf houden om door te groeien
- ook kansen bieden om een stap terug te zetten (Lifetime concept)
Voor die ondersteuning baseren we ons op het Model LTAD: Long Term athlete development, waarvoor ook
Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen gekozen hebben.

Wat is LTAD?

Dat is een wereldwijd erkend en wetenschappelijk onderbouwd opleidingsmodel voor
jeugdige sporters gebaseerd op 10 pijlers (succesfactoren):
1. FUNdamentals
2. Specialisatie
3. Ontwikkelingsleeftijd
4. Trainbaarheid
5. Fysieke, cognitieve, mentale, emotionele ontwikkeling
6. Periodisering
7. Competitieplanning
8. Geduld
9. Afstemming en integratie
10. Continue verbetering

Rekening houdend met volgende 10 factoren in de ontwikkeling van kinderen:

Interne factoren (eigen aan het kind) waarbij de trainer van invloed kan zijn:
1. Stamina (= uithouding)
2. Strength (= kracht)
3. Speed (= snelheid)
4. Skills (= competenties/vaardigheden)
5. Suppleness (= lenigheid, souplesse, flexibiliteit)

Externe factoren waarbij de trainer een impact kan hebben
6. Stature/structure (lengte/structuur)
7. Psychologie (pschologie)
8. Sustenance (verzorging vh lichaam)
9. Schooling (schoolopleiding)
10. Socio-cultural (sociaal cultureel)

Waarbij de fysieke ontwikkelingsleeftijd steeds het vertrekpunt is in de te
kiezen trainingsvorm met een sterke link naar de groeispurt (APHV) én het
geslacht!

De verschillende fases in de ontwikkelingsvisie:

FUN DAMENTALS
Multimove
: 6 tot 9 jaar - : 6 tot 8 jaar
Sportjaren: 0-3
LEARN TO TRAIN
Multisport
: 9 tot 12 jaar - : 8 tot 11 jaar
Sportjaren: 1-5
TRAIN TOT TRAIN
Multibike
: 12 tot 16 jaar - : 11 tot 15 jaar
Sportjaren: 3-6
LEARN TO COMPETE
Optimaliseren motor
: 16 tot 18 jaar - : 15 tot 17 jaar Sportjaren: 4-8
TRAIN TO COMPETE
Optimaliseren motor
: 18 tot 23 jaar - : 17 tot 21 jaar
Sportjaren: 6+
LEARN TO WIN
Maximaliseren van de motor
: 19 tot 23+ jaar - : 18 tot 23+ jaar Sportjaren: 8+
TRAIN TO WIN
Maximaliseren van de motor
: 23 tot 25+ jaar - : 23 tot 25+ jaar Sportjaren: 10+
ACTIVE FOR LIFE
Actieve levensstijl
/: iedere fase