ATB-ers beoefenen hun sport met respect voor mens en natuur.


GEDRAGSCODE ATB Kempen

 • ATB-ers beoefenen hun sport naar de regels en de geest van de sportreglementen van Cycling Vlaanderen en/of tuchtreglement van Belgian Cycling;
  •  ATB-ers tonen respect voor hun trainers, begeleiders en alle andere vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten voor de club;
  •  ATB-ers tonen respect voor hun clubgenoten en hun tegenstanders in wedstrijden;
  •  ATB-ers dragen zorg voor hun materiaal en het materiaal van hun medesporters;
  •  ATB-ers dragen zorg voor hun clubkledij, vòòr, tijdens en na wedstrijden en trainingen;
  •  ATB-ers respecteren de natuur, de wegen en terreinen die ze gebruiken;
  •  ATB-ers laten nergens afval achter (tenzij in de voorziene vuilnisbakken);
  •  ATB-ers maken samen van ATB Kempen een sportclub waar iedereen welkom is en zich thuis voelt;
  •  ATB-ers komen de verbintenis na die hun club ATB Kempen is aangegaan met het ondertekenen van de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport;
  •  ATB-ers zijn fair tegenover hun tegenstrevers en respecteren elkaars prestaties;
  •  ATB-ers laten zich niet ontmoedigen door een nederlaag of tegenslag;
  •  ATB-ers gebruiken nooit fysiek-, mentaal- en verbaal geweld en dulden geen pesten, racisme en discriminatie;
  •  ATB-ers helpen hun medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedigen hen aan;
  •  De supporters van ATB-ers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en zijn sportief;
  •  De supporters van ATB-ers moedigen hun atleten aan de regels te volgen en respectvol te zijn;
  •  De supporters van ATB-ers zijn gul met lof voor inzet en prestatie, geven steeds positieve kritiek, breken sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt, veroordelen elk gebruik van geweld, maken niemand belachelijk en schelden niemand uit;
  •  De supporters van ATB-ers gunnen hun atleten het plezier van de sport en relativeren de prestatie van hun atleet, zowel de betere als de mindere;
  •  De supporters van ATB-ers tonen respect voor tegenstanders, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.