ATB Kempen draagt ethiek en ethisch handelen hoog in het vaandel en doet al het mogelijke om ieders integriteit te waarborgen.


API - AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT

ATB Kempen draagt ethiek en ethisch handelen hoog in het vaandel. Alle leden: bestuur, trainers, begeleiders en renners moeten in een respectvolle omgeving met elkaar kunnen omgaan. Wij willen met onze gekwalificeerde trainers en sportbegeleiders sporters stimuleren en aanzetten tot een gezonde sportbeoefening binnen een ethisch sportklimaat. Daarom is het ook binnen de clubwerking van cruciaal belang dat ieders integriteit gewaarborgd wordt en mogelijke oplossingen voor ethische dilemma’s aangereikt worden.

Als deel van een grotere sportorganisatie (Cycling Vlaanderen) willen we mee helpen waken over de bescherming van sporters die aan ons worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid. 

Grenzen
Iedereen betrokken bij de clubwerking moet rekening houden met de grenzen van ieder individu. We streven er dan ook naar om adequaat aandacht te besteden aan preventie van alle mogelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag (GG).


Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?
Gedrag wordt overschrijdend als het een persoonlijke grens overschrijdt. Grenzen zijn subjectief en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Duidelijk communiceren over persoonlijke grenzen is dan ook belangrijk om ongewenste situaties te voorkomen.


Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Wat verstaan we nu juist onder 'grensoverschrijdend gedrag'? Je leest het hieronder.

Geweld = elk feit waarbij een persoon psychisch of fysiek lastiggevallen, aangevallen, bedreigd of gestalkt wordt.
Pesten = gedrag met als doel of gevolg dat de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Discriminatie = in een vergelijkbare situatie ongelijk, oneerlijk of onrechtmatig behandeld, achtergesteld of uitgesloten worden op basis van filosofische, religieuze of politieke overtuiging, herkomst, huidskleur of ras, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd of beperking.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SSG) = elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele ondertoon dat tot doel of gevolg heeft, de waardigheid van een persoon aan te tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren.


Heb je te maken met ongewenst gedrag (pesten, ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, enz.) van anderen? Merk je dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
Vertel je verhaal, ervaring(en) en stel je vragen over grensoverschrijdend gedrag aan de API

API
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat.

Bij de API (= aanspreekpersoon integriteit) van de club kunnen alle leden terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. De API biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding. De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt. Twijfel niet om contact op te nemen.

Informatie
Welke deskundige instanties luisteren naar jou bij seksueel grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je melden?
Als je een acute situatie van ernstig grensoverschrijdend gedrag wil melden:

  • Neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712 (zie verder).
  • Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.

LET OP! In een levensbedreigende situatie bel je de politie op het nummer 101 of voor dringende medische hulp het noodnummer 112.


Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt, alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier.

  • Neem contact op met de politie.
  • Consulteer de hulplijn 1712.


Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag,... kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

  • Neem contact op met de hulplijn 1712 (1712.be). Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
  • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
  • Voor Kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid nupraatikerover.be. Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
  • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (tele-onthaal.be) op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.

Daarnaast kan je iemand binnen de club (API) contacteren via mail, of iemand in vertrouwen nemen in je omgeving.


Andere interessante websites
www.sportendiversiteit.be
www.sportopjongerenmaat.be
www.gezondsporten.be