Reglement oefenritten

1. ALGEMEEN:
- Elke deelnemer wordt verondersteld in een goede gezonde conditie te verkeren.
- Deelname in de A-B-D-E reeks is mogelijk vanaf 14 jaar. Vanaf +55, het jaar waarin je 55 wordt, heb je keuzerecht in welke reeks je uitkomt, uitgezonderd in de D reeks (Dames).  Bij minder dan 5 deelnemers in de jeugdreeks starten de jeugdrenners respectievelijk in de B- of D-reeks. 
- Alle rijders zijn verplicht een goedgekeurde valhelm te dragen, ook tijdens de trainingen.

2. PARCOURS:
- Er mag uitsluitend met mountainbike fietsen deelgenomen worden, met een banddikte vanaf 1.9 inch en een minimum van 4 versnellingen.
- Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk éénrichtingsverkeer, ook tijdens het verkennen van de omloop.
- De rijders zijn verplicht langzaam een nodige verkenningsronde uit te voeren om zich van de actuele toestand te vergewissen om de hindernissen voldoende te kunnen inschatten.
- Laat geen afval rondslingeren en blijf op de aangelegde paden.
- Het is verboden om zonder overleg met de vereniging wijzigingen aan het parcours aan te brengen.

3. OEFENRITTEN:
- De oefenritten worden opgedeeld in reeksen A-B-D-E en Jeugd
A-reeks: deze renners rijden 4 ronden
B-reeks en jeugdrenners: deze renners rijden 3 ronden
D-reeks: enkel toegankelijk voor dames - ook 3 ronden
E-reeks: uitsluitend met E-bike - ook 3 ronden
- Er is de mogelijkheid om je in te schrijven voor zowel de E-reeks, als voor de A-B-D en jeugdreeks
- De E-reeks start om 18 uur. Zij rijden 3 ronden. De andere 3 reeksen starten om 19 uur. De A-reeks start eerst, 30 seconden later gevolgd door de Jeugdreeks, gevolgd door de B-reeks, die op zijn beurt gevolgd wordt door de Damesreeks. De A-reeks rijdt 4 ronden. De andere reeksen rijden 3 ronden. Voor elk van deze reeksen wordt een apart klassement opgesteld.
- Voor de start van de officiële oefenritten zullen er 2 kennismakingsritten gereden worden. Tijdens deze ritten kunnen nieuwe leden kennismaken met de verschillende reeksen.
- Alle officiële oefenritten zullen gekoppeld worden aan een regelmatigheidscriterium, waarbij de 2 slechtste uitslagen komen te vervallen. Afgelaste wedstrijden (vb omwille van extreem slecht weer) komen ook te vervallen.
- Inschrijven met behoud van startplaats kan tot 4 april 2024.
- Aan de hand van de uitslagen van het jaar ervoor zullen alle ingeschreven leden een nieuw startnummer krijgen.
Deze lijst zal aangevuld worden met leden die een reeks omhoog gaan, daarna komen de leden die een reeks afzakken. Daarna wordt de lijst aangevuld met nieuwe leden volgens inschrijving. Een inschrijving is pas geldig na betaling van het lidgeld van ATB Kempen en na aansluiting bij Cycling Vlaanderen.
- Nieuw ingeschreven deelnemers mogen kiezen in welke reeks ze starten. Er wordt verondersteld dat deze aan de hand van de hierboven beschreven reeksindeling zijn reeks kiest. Indien een nieuwe deelnemer in de eerste 6 wedstrijden eenmaal 1ste eindigt, kan het bestuur beslissen dat deze moet overgaan naar een hogere reeks. De tot dan behaalde punten mogen niet mee over genomen worden.
- Bij de aanvraag van een vergunning tijdens één van de officiële oefenritten, zal de rijder met een dagvergunning kunnen deelnemen. De volgende rit zal hij een definitief nummer krijgen en zal vanaf dan ook in de daguitslag en het regelmatigheidscriterium opgenomen worden.
- Dagvergunningen worden niet in de daguitslag of regelmaat opgenomen.
- Vanaf de eerste officiële oefenrit liggen de reeksverdelingen vast. Wie later van reeks wenst te veranderen, kan dat na overleg met het bestuur.
- Tijdens de eerste TWEE ritten tellende voor de regelmaat zullen de startposities bepaald worden volgens de startnummers. Vanaf de 3de oefenrit zullen de startposities bepaald worden door het regelmatigheidscriterium .
- De nummerborden mogen niet kleiner worden gemaakt of gewijzigd worden.
- De laatste oefenrit tellende voor de regelmaat is in de vorm van een handicaprace. Hiervoor maken we een apart klassement met een aantal van de beste uitslagen per rijder. Het aantal bedraagt de helft + één. Bij rijders die niet de helft van de uitslagen gereden hebben, worden de overige uitslagen telkens opgevuld met hun tot dan gereden beste uitslag. De rijders vertrekken nu één voor één met een tussentijd van 5 seconden, startende bij de laatste van dit nieuwe klassement. Ook voor een niet-aanwezige renner wordt er 5 seconden geteld. De E-bikes vertrekken om 17u30. De A-reeks en Jeugdreeks vertrekken vanaf 18u30. De Dames en B-reeks vertrekken vanaf 19u30.
- De wedstrijdleiding kan bij onregelmatigheden of bijzondere omstandigheden beslissen de wedstrijd stil te leggen en maatregelingen te treffen om een eerlijk verloop van het regelmatigheidscriterium te verzekeren.

4. PUNTENTELLING:
- De rijder op het einde van het seizoen met de minste punten, met aftrek van de 2 slechtste uitslagen, is kampioen in zijn reeks. De uitslag van de handicaprace mag men niet laten vallen voor deze puntentelling. De punten worden als volgt toegekend: 1ste plaats is 1 punt, 2de plaats is 2 punten, 3de plaats is 3 punten, 4de plaats is 4 punten, en zo verder…

Voor elke volgende plaats komt er 1 punt bij.
Deze lijst wordt verder aangevuld met gestarte rijders die door pech uit de wedstrijd zijn moeten stappen.
De rijder die als laatste uitgevallen is wordt als eerste bij aangevuld, met 1 punt meer als zijn voorganger, tot alle startende rijders zijn geklasseerd.
Hierna komen alle niet gestarte rijders. Hier worden de punten bepaald door het aantal startende rijders +10 punten.

5. HERVERDELING REEKSEN:
- De uitslag van de handicap startlijst, wordt gebruikt om te bepalen welke rijders het volgende jaar een reeks moeten stijgen.
° B-reeks: De eerste 3 moeten overgaan naar de A-reeks.
° Uitzonderingen op deze regel zijn de +55 jarigen die keuzerecht hebben.
- Rijders die willen afzakken moeten dit tijdig melden, de beslissing om af te zakken ligt bij het bestuur. Om in een lagere reeks te starten moet men steeds toestemming hebben. Iemand die mag zakken van reeks en nog geen 55 is, moet terug over als hij in de eerste 6 wedstrijden bij de 3 eerste aankomt.

6. JEUGDRENNERS:
- Jeugdrenners (14 t.e.m. 18 jaar) kunnen deelnemen aan de Oefenritten als zij aan volgende voorwaarden voldoen:
Zij moeten minimum 14 jaar zijn (het jaar waarin ze 14 worden).
De jeugdcoördinator is het best geplaatst om de kwaliteiten van de jeugd te kennen en zal daarom ook eerst toestemming moeten verlenen aan de rijders zelf, en aan de coördinator van de oefenritten. Deze jeugdrenners starten bij hun eerste deelname in de jeugd-reeks.

- Indien een jeugdrenner tijdens de eerste 6 wedstrijden éénmaal 1ste eindigt, kan de jeugdcoördinator op het verzoek van de renner toestaan dat deze overgaat naar een hogere reeks. De tot dan behaalde punten mogen niet mee over genomen worden. Zij worden vanaf dan ook uitsluitend opgenomen in het klassement van die hogere reeks.

Op het einde van hun eerste deelnamejaar is de herverdeling van de reeksen, zoals beschreven in punt 5, eveneens van toepassing op de jeugdrenners.